پوست و ویتامین ها

پوست و ویتامین ها

ویتامین رسانی به پوست: پوست اندامی فعال و واکنش پذیر است. پوست به نوعی یک کارخانه است زیرا بی وقفه از ساختار حمایت کننده خود محافظت، و سلول های پوستی را تولید می کند و با تولید ماده ای ژل مانند این سلول ها را در کنار هم نگه می دارد. هرچه وارد بدن می […]

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình