طراوت شادابی و جوانی پوست

راز حفظ شادابی و جوانی پوست

عوامل موجب شادابی و جوانی پوست: حفظ شادابی و جوانی پوست نیاز به شناسایی کامل نوع پوست و عوامل تاثیر گذار بر آن است. پوست بدن بسته به منطقه آناتومیک و سن و شرایط بدنی و آب و هوا تغییر می کند. هر نقطه از بدن با نقطه دیگر از نظر رنگ، ضخامت، مقدار چربی، […]

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình